Ricica
   
  Michal Řičica
 ebenist / restaurátor
 
Dimenze F
Dimenze F
   
  Michal Řičica (1952)
restaurátor historického nábytku

VZDĚLÁNÍ
ZDŠ Vratislavova, vyučen um. truhlář Bytová tvorba, 1970
1974 Střední odborná konzervatoř

PRAXE
1975 Umělecko-průmyslová škola/ lektor v dílně designu
1981 Městská divadla pražská/ dekorační dílna
1985 Památník písemnictví/ restaurátorská dílna
1988 Zahájení živnosti - restaurátorství
1996 Středisko praktického vyučování um. tr. při Střední škole Podkovářské

ČLENSTVÍ
1999 Členství ČFVU restaurátor
1999 Členství ČMS sochřů

Od roku 1991 obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. č. j. ŽIO/8566/96/AUL